T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Refik Halit Karay Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


Handan KAHRAMAN-Müdür Vekili

Mehmet Sait PİŞKİN-Teknik Hizmetler

Sibel SERT-
Evrak Kayıt

Nurgül ACAR
-Çocuk Bölümü Görevlisi

İlhan ÇATAK-Yetişkin Bölümü Görevlisi

Mehmet Ali GÜNEŞ-Yetişkin Bölümü Görevlisi