T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Refik Halit Karay Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Teknik Hizmetler
TEKNİK HİZMETLER


Kütüphaneye gelen materyalin teknik işlemlerinin yapıldığı birimdir. 
Kütüphanemize Bakanlığımız tarafından gönderilen veya bağış yoluyla gelen materyalin sınıflama kataloglama,
sırt etiketi, barkod işlemleri, mühür, kaşe vb. işlemleri yapılarak KOHA Otomasyon Sistemine kayıt işlemi
yapıldıktan sonra hedef kitlesine göre ilgili bölüme gönderilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.