T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Refik Halit Karay Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Yetişkin BölümüYETİŞKİN BÖLÜMÜ

Bu bölüm, yetişkin kullanıcılarımıza, kitap okuma, kitap ödünç-iade işlemleri, ders çalışma, araştırma gibi çok amaçlı
hizmetlerin sunulduğu bölümdür. Kullanıcılarımız sessiz bir ortamda rahatlıkla kitap okumakta, ders çalışmakta ve
diğer kütüphane hizmetlerinden faydalanmaktadır.