T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Refik Halit Karay Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Çocuk BölümüÇOCUK BÖLÜMÜ

Çocuk Bölümü, 0-14 yaş arasındaki kullanıcılarımıza hizmet vermektedir.
Bu bölümümüzde kullanıcılarımız, kitap okuma, kitap iade-ödünç alma
işlemleri yaptırmakla birlikte ders çalışabilmektedirler.
Bu hizmetlerle birlikte çocuklara yönelik kütüphane faaliyet ve etkinlikleri de
bu bölümde gerçekleştirilmektedir.