T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Refik Halit Karay Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Ahdi Misak
000004.jpgAHDİ MİSAK

"Allaha Verilen Söz"

YAZARI: Hanifi TOSUN


Mekke cahiliye toplumunun içinde yüzdüğü sefaleti, insanların ahlaki, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden düştükleri derekeyi düşünelim...

Böyle bir ortamda Hz. Muhammed (sav) kısa bir sürede tevhid, adalet, özgürlük ve aşk temelinde toplumsal bir bilinç inşa etti.Bu bilinç,

gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün motor gücüydü.