T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Refik Halit Karay Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Süreli Yayınlar Bölümü
SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜ

Tarih, Edebiyat Teknoloji, Sanat, Magazin, Siyaset, Sinema, Kültür vb. alanlarda toplam 94 dergiden
oluşan bir koleksiyonla kullanıcılarımıza hizmet sunan birimdir.